Cultuurbijdrage

Sinds 01-01-2013 heeft de stad Keulen de cultuurbijdrage in die zin gewijzigd dat deze nu alleen nog voor particulier geaarde overnachtingen moet worden betaald.
Zakenreizigers moeten voor vrijstelling van de cultuurbijdrage wel aantonen dat de overnachting als zakelijk/beroepsmatig en dwingend noodzakelijk wordt aangeslagen. De stad Keulen accepteert hiervoor uitsluitend haar eigen formulieren die u kunt downloaden via https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/finanzen/kulturfoerderabgabe
Voor werknemers dient de werkgeversverklaring vooraf door de firma of de betreffende instantie te worden ingevuld en uiterlijk bij de check-out aan de receptie te worden afgegeven. Zelfstandigen en freelancers moeten de eigenverklaring invullen die wij ook ter plekke ter beschikking kunnen stellen.

Wij hopen op uw begrip, maar door dit in onze optiek volkomen onuitsprekelijke reglement wordt van ons een ongelooflijke bureaucratische rompslomp verlangd die wij u - althans in bovengenoemde punten - ter vermijding van een betaling van de cultuurbijdrage helaas niet kunnen besparen.